Podsumowanie I Konkursu Antropologicznego na Pomorzu

2 czerwca 2014 roku odbyła się gala rozdania nagród uczestnikom I Konkursu Antropologicznego na Pomorzu. Uroczystość miała miejsce w Oddziele Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku- Spichlerzu Opackim przy ulicy Cystersów.

Konkurs kierowany był do uczniów pomorskich szkół ponadgimnazjalnych.
Celem konkursu było zwiększenie świadomości kulturowej wśród licealistów oraz przekazanie im wiedzy dotyczącej wielokulturowości, która jest istotnym czynnikiem w kształtowaniu tożsamości młodych mieszkańców województwa. Jako organizatorzy chcieliśmy przybliżyć im naukę, jaką jest Antropologia oraz ukazać sylwetkę etnologa jako badacza kulturowej różnorodności i odmienności. Istotnym aspektem jest również promowanie Etnologii w związku z pojawieniem się jej w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Jako organizatorzy chcieliśmy podziękować KNA Arcana za przygotowanie
poczęstunku dla zaproszonych gości

Specjalne podziękowania nalezą się Przemysławowi Zwolanowi, który jest autorem zdjęć z finału I Konkursu Antropologicznego na Pomorzu.

Dziękujemy również patronom honorowym za pomoc przy organizacji projektu.

Patroni honorowi:
– Nadbałtyckie Centrum Kultury
– Polski Instytut Antropologii
– Biuro obchodów roku Kolberga
– Prezydent Miasta Gdańska
– Prezydent Miasta Gdynia
– Prezydent Miasta Sopot
– Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Gala rozdania nagród połączona została z wystawą zdjęć z Amazonii autorstwa dr Mariusza Kairskiego i dr Tarzycjusza Bulińskiego.

Lista osób nagrodzonych:
WYRÓŻNIENIE

Aleksandra Wąsińska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

WYRÓŻNIENIE

Aleksandra Badeńska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

WYRÓŻNIENIE

Jakub Lubański z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

WYRÓŻNIENIE

Julia Deptuła z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE

Marta Grabowska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE

Julia Sklenarska z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

III MIEJSCE:

Stella Szulc z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku.

II MIEJSCE:

Dominika Olender z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku.

I MIEJSCE:
Sylwia Skocelas z II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Słupsku

Zobacz zdjęcia z gali rozdania nagród uczestnikom I Konkursu Antropologicznego na Pomorzu >TU<.