Galeria z VII Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej – 14-15 X 2014

Zdjęcia autorstwa Marty Laskowskiej.