O nas

 

Wraz z utworzeniem na Uniwersytecie Gdańskim nowego kierunku Etnologia, zrodziła się naturalna potrzeba stworzenia koła naukowego, które uzupełni działalność dydaktyczną oraz ukierunkuje oddolną aktywność studentów. Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG powstało nieformalnie w marcu 2011 roku z inicjatywy kilkorga studentów Etnologii, zostało zarejestrowane w listopadzie 2011 roku. Pierwszą przewodniczącą Koła była Anna Adamczyk, wówczas studentka I roku.

Składy zarządu:

2015
Opiekun – dr Mariusz Kairski
Przewodnicząca – Marta Szaszkiewicz
Zastępca przewodniczącego – Marta Laskowska
Skarbnik – Dominika Stryjewska
Sekretarz – Michał Warś

2014
Opiekun – dr Mariusz Kairski
Przewodniczący – Jarosław Zawada
Zastępca przewodniczącego – Przemysław Kilian
Skarbnik – Marta Szaszkiewicz
Sekretarz – Michał Warś

2013
Opiekun – dr Mariusz Kairski
Przewodniczący – Jarosław Zawada
Zastępca przewodniczącego – Tadeusz Meissner
Skarbnik – Marta Szaszkiewicz
Sekretarz – Magda Kowalik
Członek zarządu – Przemysław Kilian

2012-2013
Opiekunowie Koła – dr Andrzej Stachowiak, dr Mariusz Kairski
Przewodniczący – Tadeusz Meissner
Zastępca przewodniczącego – Szymon Knitter
Skarbnik – Zuzanna Kraszewska
Członek zarządu – Jarosław Zawada

2011-2012
Opiekunowie Koła – dr Małgorzata Rajtar, dr Andrzej Stachowiak
Przewodnicząca – Anna Adamczyk
Wiceprzewodniczący – Dominik Arkuszewski
Sekretarz – Katarzyna Barzowska
Skarbnik – Dawid Koziński