Badania terenowe na Łemkowszczyźnie (9-22 IX 2012)

 
Pełna nazwa projektu: Gdzie jest Łemkowyna? Zawłaszczanie przestrzeni kulturowej
Na dawnym terytorium etnograficznym
. Zasadniczym celem dydaktycznym projektu było uzyskanie przez studentów doświadczenia w prowadzeniu etnograficznych badań terenowych w ramach dwutygodniowych „Praktyk zawodowych”. Owocem badań miało być uzyskanie materiału empirycznego, dotyczącego współczesnych dyskusji na temat dzisiejszej „kulturowej przynależności”, zamieszkiwanego do 1947 roku przez Łemków, regionu etnograficznego nazywanego Łemkowszczyzną. Próbowaliśmy ustalić współczesne, kulturowe granice Łemkowszczyzny, możliwe do naszkicowania poprzez siłę tożsamości łemkowskiej. W projekcie uczestniczyło siedmioro studentów oraz opiekun SKNE dr Andrzej Stachowiak. Pracę nad projektem rozpoczęliśmy w bibliotekach – od zapoznania się z literaturą naukową, w celu dobrego przygotowania się do pracy terenowej. Badania prowadziliśmy w Komańczy, Gorlicach, Krynicy, oraz pobliskich wsiach. Podczas wyjazdu naukowego uczyliśmy się warsztatu badacza terenowego: jak przeprowadzać wywiady, zbierać informacje i analizować dane. Sprawne poruszanie się w terenie umożliwił nam samochód typu „bus” marki Volkswagen. Referat podsumowujący badania został wygłoszony przez dr Andrzeja Stachowiaka na konferencji „Europa Regionów”, towarzyszącej LXXXVIII Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PTL, która odbyła się w Poznaniu w dniach 20-23 września 2012. Wyniki badań (w postaci krótkich komunikatów-artykułów) opublikowane zostały w czasopiśmie SKNE „TamTam”.
 
Przeczytaj artykuły o wyjeździe naukowym w 3. numerzeGazety Gdańskich Antropologów Tam Tam >TU<.
 
Zobacz zdjęcia z badań terenowych na Łemkowszczyźnie >TU<.