Gazeta Koła Naukowego

 
Gazeta Gdańskich Antropologów Tam Tam to Pismo Studenckiego Koła Naukowego Etnologów, w lutym 2012 ukazał się pierwszy numer. Jest to czasopismo o tematyce związanej z etnologią, antropologią. Artykuły piszą studenci oraz członkowie kadry gdańskiej Etnologii. Gazeta stawia sobie za cel dotarcie do szerszego kręgu odbiorców, nie tylko antropologów, a więc popularyzację antropologii.
 
Więcej na: tamtam.ug.edu.pl
 
Okładki: