II Konkurs Antropologiczny

Studenckie Koło naukowe Etnologów i Uniwersytet Gdański
zapraszają uczniów pomorskich i warmińsko-mazurskich szkół ponadgimnazjalnych
do udziału w
II Konkursie Antropologicznym.
Jesteś uczniem pomorskiej albo warmińsko-mazurskiej szkoły ponadgimnazjalnej?
Interesujesz się człowiekiem i jego kulturą? Zastanawiasz się nad tym kim jesteś i kim są Inni?
Lubisz poznawać nową wiedzę z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych?
Chciałbyś dowiedzieć się czym jest etnologia?
Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

Print

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres: konkurs.antropologiczny@ug.edu.pl do 4 marca 2015 roku.

Konkurs składa się z jednego etapu, który ma formę testu.

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego organizator konkursu przekaże uczestnikom materiały na podstawie których opracowane zostały pytania konkursowe.

Głównym celem, towarzyszącym nam podczas tworzenia II edycji Konkursu Antropologicznego jest szerzenie wiedzy na temat antropologii, jako nauki interdyscyplinarnej, mieszczącej w sobie cechy nauki porównawczej i empirycznej, co daje najlepsze narzędzia do opisu świata zróżnicowanego społecznie i kulturowo.
Dzięki poznaniu antropologicznych metod badania tego, co wokół nas, chcemy zwiększyć świadomość kulturową wśród licealistów, których ciekawość świata i wielość pasji są cechami niezbędnymi w antropologii.

REGULAMIN II KONKURSU ANTROPOLOGICZNEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY II KONKURS ANTROPOLOGICZNY